การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

ผ่านไปแล้ว
April 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัย เป็นวิธีที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้สอนในการทำงานกับเด็กในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถ ความรู้ และความพร้อมในการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในกลุ่มเป้าหมาย อาจรวมถึงการใช้แบบประเมินที่เน้นไปที่ความรู้และทักษะในการสอนเฉพาะ การประเมินความเข้าใจในหลักการการพัฒนาเด็กในระหว่างช่วงวัยต่างๆ หรือการทดสอบความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย ผู้สอนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของเด็กในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 20.04.2024

PiMz
PiMz
Written by: 20.04.2024

ศิริจรรยา
ศิริจรรยา
Written by: 20.04.2024

ได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อ วพa และแนวการสอนหลายอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 20.04.2024

นางสาวฉัตรติยา
นางสาวฉัตรติยา
Written by: 20.04.2024

นำไปปรับใช้ในการทำผลงาน

รำไพ
รำไพ
Written by: 20.04.2024

ขอบคุณความรู้ที่ดีมาก

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 20.04.2024

-

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 20.04.2024

แนะนำครูผู้สอนชั้นอนุบาลในฐานะครูวิชาการ

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 20.04.2024

เทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 20.04.2024

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 20.04.2024

ขอให้มีอีกได้แนวทางการจัดการเรียนกาสอน

ศิฐิตา
ศิฐิตา
Written by: 20.04.2024

การเขียนแผนและการบันทึกข้อมูลต่างๆ

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 20.04.2024

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 20.04.2024

ได้เทคนิคในการจัดทำ วpa ในการจัดทำคลิปวิดีโอมากๆค่ะ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 20.04.2024

weerapan
weerapan
Written by: 20.04.2024

เยาวลักษณ์
เยาวลักษณ์
Written by: 20.04.2024

เข้าใจการนำเทคนิค ต่างๆๆในการทำ ว.pa มากขึ้น

นางสาวรุ่งฤดี
นางสาวรุ่งฤดี
Written by: 20.04.2024

กฤตยา
กฤตยา
Written by: 20.04.2024

ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้

Kruaom
Kruaom
Written by: 20.04.2024