ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ผ่านไปแล้ว
April 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

เคยหรือไม่ ที่มีความรู้สึกหมดไฟในการเรียน หรือการทำงาน เพราะต้องพบเจอกับปัญหาหลากหลาย จนทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่อยากตื่นขึ้นมาเรียนหรือไปทำงาน เราจะมากระตุ้นปลุกไฟให้ลุกโชนอีกครั้งในการพัฒนาตนเอง กับหัวข้อ “ปลุกพลังไฟการพัฒนาตนเอง” สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันที่สิ้นสุด การศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง และ Lifelong Learning เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใด ๆ นั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ ในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิคเครื่องมือ พร้อมทั้งหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป ในการตั้งเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 11.04.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 11.04.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.04.2024

นางศุภกานต์
นางศุภกานต์
Written by: 11.04.2024

TramGang
TramGang
Written by: 11.04.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 11.04.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 11.04.2024

นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิต

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 11.04.2024

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 11.04.2024

นางสีอำพร
นางสีอำพร
Written by: 11.04.2024

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 11.04.2024

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 11.04.2024

อนุตตรา
อนุตตรา
Written by: 11.04.2024

การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและในระยะยาวควรเป็นไปอย่างธรรมชาติ วิธีการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาที่เรารู้สึกสบายๆ ไม่รู้สึกกดดัน เร่งรัด

Mew
Mew
Written by: 11.04.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 11.04.2024

ธันย์ชนก
ธันย์ชนก
Written by: 11.04.2024

ครูควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 11.04.2024

สุพินณา
สุพินณา
Written by: 11.04.2024

การพัฒนาตนเอง : เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ การวางแผน และการตั้งเป้าหมาย

weerapan
weerapan
Written by: 11.04.2024

Kruaom
Kruaom
Written by: 11.04.2024