ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ผ่านไปแล้ว
April 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

เคยหรือไม่ ที่มีความรู้สึกหมดไฟในการเรียน หรือการทำงาน เพราะต้องพบเจอกับปัญหาหลากหลาย จนทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่อยากตื่นขึ้นมาเรียนหรือไปทำงาน เราจะมากระตุ้นปลุกไฟให้ลุกโชนอีกครั้งในการพัฒนาตนเอง กับหัวข้อ “ปลุกพลังไฟการพัฒนาตนเอง” สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันที่สิ้นสุด การศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง และ Lifelong Learning เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใด ๆ นั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ ในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิคเครื่องมือ พร้อมทั้งหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป ในการตั้งเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 11.04.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 11.04.2024

ชุติวรรณ
ชุติวรรณ
Written by: 11.04.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 11.04.2024

นางสาววิราภรณ์
นางสาววิราภรณ์
Written by: 11.04.2024

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 11.04.2024

Mew
Mew
Written by: 11.04.2024

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 11.04.2024

นำมาใช้ในการสอน

Mew
Mew
Written by: 11.04.2024

Ammens
Ammens
Written by: 11.04.2024

Ammens
Ammens
Written by: 11.04.2024

Shonan
Shonan
Written by: 11.04.2024

T
T
Written by: 11.04.2024

Lapasrada
Lapasrada
Written by: 11.04.2024

Kai
Kai
Written by: 11.04.2024

นางสาวศรินทร
นางสาวศรินทร
Written by: 11.04.2024

การพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการวางแผน การจัดการตนเอง และเสริมพลัง

พัชราภรณ์
พัชราภรณ์
Written by: 11.04.2024

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 11.04.2024

การพัฒนาตนเองสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต

Bhattharasart
Bhattharasart
Written by: 11.04.2024

สุรพันธ์
สุรพันธ์
Written by: 11.04.2024