ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

ผ่านไปแล้ว
April 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

เคยหรือไม่ ที่มีความรู้สึกหมดไฟในการเรียน หรือการทำงาน เพราะต้องพบเจอกับปัญหาหลากหลาย จนทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่อยากตื่นขึ้นมาเรียนหรือไปทำงาน เราจะมากระตุ้นปลุกไฟให้ลุกโชนอีกครั้งในการพัฒนาตนเอง กับหัวข้อ “ปลุกพลังไฟการพัฒนาตนเอง” สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันที่สิ้นสุด การศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง และ Lifelong Learning เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใด ๆ นั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ ในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิคเครื่องมือ พร้อมทั้งหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป ในการตั้งเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศิวัชญา
ศิวัชญา
Written by: 11.04.2024

Rut
Rut
Written by: 11.04.2024

ดีมาก

ทีฆวัฒน์
ทีฆวัฒน์
Written by: 11.04.2024

กุลปริยา
กุลปริยา
Written by: 11.04.2024

นางธัญชนก
นางธัญชนก
Written by: 11.04.2024

ความรู้ความตั้งใจของทั้งผู้ดำเนินรายการ วิทยากร ตลอดจนทีมงานทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งที่มีคุณภาพสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 11.04.2024

Rattana
Rattana
Written by: 11.04.2024

นิตยา
นิตยา
Written by: 11.04.2024

ได้รู้วิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดพลังในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ยิ่งขึ้นต่อไป

Palapon
Palapon
Written by: 11.04.2024

Wee
Wee
Written by: 11.04.2024

รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
Written by: 11.04.2024

Mew
Mew
Written by: 11.04.2024

นายเชื้อ
นายเชื้อ
Written by: 11.04.2024

การวางแผนในการพัฒนาตนเอง

oml
oml
Written by: 11.04.2024

tsl
tsl
Written by: 11.04.2024

JL
JL
Written by: 11.04.2024

yus
yus
Written by: 11.04.2024