เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 06.04.2024

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 06.04.2024

Jariya
Jariya
Written by: 06.04.2024

ความรู้แน่นมากๆค่ะ

Puthimo
Puthimo
Written by: 06.04.2024

ได้รับแนวทางในการยื่นขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

Kruaom
Kruaom
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้เรื่องการประเมินวิทยฐานะเพิ่มขึ้น

นางสาวสุนันทา
นางสาวสุนันทา
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้ ในการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามการประเมิน PA มองภาพการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบการสอนได้ชัดเจนขึ้น

ภาณุเดช
ภาณุเดช
Written by: 06.04.2024

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 06.04.2024

ได้แนวทางในการเตรียมเอกสารการขอมีวิทยฐานะ

เมธี
เมธี
Written by: 06.04.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 06.04.2024

ได้ความรู้ดีมาก

ทิพย์สุดา
ทิพย์สุดา
Written by: 06.04.2024

เป็นกิจกรรมที่ดี

กุลวดี
กุลวดี
Written by: 06.04.2024

นำความรู้ไปใช้ในการยื่นขอวิทยฐานะ

Nuttaporn
Nuttaporn
Written by: 06.04.2024

Oranee
Oranee
Written by: 06.04.2024

นางสาวชลากร
นางสาวชลากร
Written by: 06.04.2024

สุธาสินี
สุธาสินี
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้แล้วแนวทางการทำคลิป /แผนการสอน/ผลลัพธ์มากมายคะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 06.04.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 06.04.2024

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 06.04.2024

การเตรียมประเมินวิทยฐานะ

Roiphim K.
Roiphim K.
Written by: 06.04.2024