เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายพงค์พัฒน์
นายพงค์พัฒน์
Written by: 06.04.2024

กาเตรียมความพร้อมในการขอมีวิทยฐานะ

นางสาวผ่องนภา
นางสาวผ่องนภา
Written by: 06.04.2024

นิภา
นิภา
Written by: 06.04.2024

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 06.04.2024

เทคนิค การส่งผลงาน

ชนม์นิภา
ชนม์นิภา
Written by: 06.04.2024

Kewalin
Kewalin
Written by: 06.04.2024

-

กาญจน์
กาญจน์
Written by: 06.04.2024

Kamonwan
Kamonwan
Written by: 06.04.2024

เกวลิน
เกวลิน
Written by: 06.04.2024

สินีมาศ
สินีมาศ
Written by: 06.04.2024

-

Kamonchanok
Kamonchanok
Written by: 06.04.2024

สามารถนำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวส่งประเมิน คศ.2

น้ำฝน
น้ำฝน
Written by: 06.04.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 06.04.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

มยุรี
มยุรี
Written by: 06.04.2024

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 06.04.2024

รับทราบแนวทางการทำผลงานเพื่อเริ่มวิทยฐานะ

Kanrawee
Kanrawee
Written by: 06.04.2024

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 06.04.2024

Nui
Nui
Written by: 06.04.2024

Alisa
Alisa
Written by: 06.04.2024

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

วัจนา
วัจนา
Written by: 06.04.2024

-