จุดประเด็นท้าทายโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "English Cuppa"

จุดประเด็นท้าทายโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "English Cuppa"

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสนองต่อประเด็นท้าทายโดยการใช้สือการเรียนรู้ออนไลน์ English Cuppa!

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 27.04.2024

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ
Written by: 27.04.2024

นางสาวขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา
Written by: 27.04.2024

เทคนิคการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

นางสาวจิรัศญา
นางสาวจิรัศญา
Written by: 27.04.2024

สามารถนำสื่อการสอนไปใช้กับ นร ได้จริง

ราชาวดี
ราชาวดี
Written by: 27.04.2024

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 27.04.2024

ดีมากค่ะ

Pakamas
Pakamas
Written by: 27.04.2024

ได้ช่องทางในการนำสื่อการเรียนรู้ English Cuppa ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 27.04.2024

นันทนา
นันทนา
Written by: 27.04.2024

การนำสื่อต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวจันยนิษฐ์
นางสาวจันยนิษฐ์
Written by: 27.04.2024

กาญจนาพร
กาญจนาพร
Written by: 27.04.2024

สุวนันท์
สุวนันท์
Written by: 27.04.2024

นำชื่อจาก English Cuppa ไปใช้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 27.04.2024

ได้รู้จักแอปดีๆที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 27.04.2024

ประทุมพร
ประทุมพร
Written by: 27.04.2024

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 27.04.2024

สุไลคอ
สุไลคอ
Written by: 27.04.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 27.04.2024

Siriporn
Siriporn
Written by: 27.04.2024

ดีมากค่ะ สนุก

นางวณิศรา
นางวณิศรา
Written by: 27.04.2024

ได้เทคนิควิธีการสอนที่เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้