Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 417
เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

Workshop ที่ผ่านมา

คอร์สเลี้ยงลูกออนไลน์ Parenting Learning Series EP.4

คอร์สเลี้ยงลูกออนไลน์ Parenting Learning Series EP.4

November 12th, 2020
21:00 - 22:00
https://www.facebook.com/starfishlabz/
Starfish Labz

Starfish Labz

คอร์สเลี้ยงลูกออนไลน์ Parenting Learning Series EP.4
การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

November 12th, 2020
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

October 29th, 2020
15:00 - 17:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง
แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

July 4th, 2020
13:30 - 14:30
https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน
จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

May 30th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21
หลักสูตร Teaching From Home

หลักสูตร Teaching From Home

May 9th, 2020 - June 30th, 2020
00:00 - 00:00
FB Group
Starfish Academy

Starfish Academy

หลักสูตร Teaching From Home