Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 54
เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

April 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัย เป็นวิธีที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้สอนในการทำงานกับเด็กในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถ ความรู้ และความพร้อมในการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในกลุ่มเป้าหมาย อาจรวมถึงการใช้แบบประเมินที่เน้นไปที่ความรู้และทักษะในการสอนเฉพาะ การประเมินความเข้าใจในหลักการการพัฒนาเด็กในระหว่างช่วงวัยต่างๆ หรือการทดสอบความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย ผู้สอนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของเด็กในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 748
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

Workshop ที่ผ่านมา

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย
4.9

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย
ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?
4.9

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?
3ก.สร้างสุข สู่การแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน
4.8

3ก.สร้างสุข สู่การแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

January 28th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

3ก.สร้างสุข สู่การแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน
สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์
4.9

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์
การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

January 6th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ
การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

January 6th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ