ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพและตัวตน รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงานแบบ Team ด้วย MBTI

ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพและตัวตน รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงานแบบ Team ด้วย MBTI

ผ่านไปแล้ว
January 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop นี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องมือ MBTI ซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการค้นหาไทป์ของตัวเองในบุคลิกภาพ 16 แบบ และสิ่งที่ทำให้การค้นหาไทป์คลาดเคลื่อน ได้ทดลองค้นหาไทป์ของตัวเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับคู่ความถนัดทั้ง 4 เช่น วิธีการที่คนแต่ละแบบใช้ในการเรียนรู้ ลักษณะการทำงานของคนแต่ละแบบ และอคติจากการไม่เท่าทันบุคลิกภาพของตัวเอง ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองและอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่าง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 27.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 27.01.2024

weerapan
weerapan
Written by: 27.01.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 27.01.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 27.01.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 27.01.2024

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 27.01.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 27.01.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ชีวิตค่ะ

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 27.01.2024

ดี

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 27.01.2024

บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 27.01.2024

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 27.01.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 27.01.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 27.01.2024

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 27.01.2024

Ammens
Ammens
Written by: 27.01.2024

Kanyanut
Kanyanut
Written by: 27.01.2024

ได้เรียนรู้หลายๆเรื่องเพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยม