Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 38
เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites
Best Practice ทำอย่างไรให้เขียนเป็น เห็นผลงาน

Best Practice ทำอย่างไรให้เขียนเป็น เห็นผลงาน

April 25th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

Best Practice คือ กระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่สุดในการดำเนินงานหรือปฏิบัติทางด้านใดๆ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานนั้น ๆ โดยมักจะได้รับการพัฒนาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ Best Practice มักจะเป็นผลมาจากการศึกษาและการวิจัยที่ระบุว่าวิธีการใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่กำหนดมา โดยมักจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับที่กำหนดโดยองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง การใช้ Best Practice ช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 34 นาที
Best Practice ทำอย่างไรให้เขียนเป็น เห็นผลงาน

Workshop ที่ผ่านมา

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

January 6th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ
Kru Club Happy New Year Party

Kru Club Happy New Year Party

December 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Kru Club Happy New Year Party
9 คำถามจิตวิทยา ไขความลับที่ซ่อนในตัวลูก

9 คำถามจิตวิทยา ไขความลับที่ซ่อนในตัวลูก

December 12th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

9 คำถามจิตวิทยา ไขความลับที่ซ่อนในตัวลูก
เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2
4.9

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2
กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
4.9

กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

December 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall
4.9

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall