การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
January 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้สมรรถนะ เนื้อหารายวิชายังมีความสำคัญแต่จะต้องมีการปรับการจัดการเรียนรู้เนื้อหา (Knowledge) ใหม่ให้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและด้านการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนแนวทางที่จะมาแนะนำคุณครูในวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของคุณครูได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 06.01.2024

แนวการสอน

San Junior
San Junior
Written by: 06.01.2024

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 06.01.2024

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 06.01.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 06.01.2024

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 06.01.2024

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

รำไพ
รำไพ
Written by: 06.01.2024

ขอบคุณความรู้ที่ดีมากๆ

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 06.01.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 06.01.2024

ตาล
ตาล
Written by: 06.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 06.01.2024

weerapan
weerapan
Written by: 06.01.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 06.01.2024

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 06.01.2024

ฐิติมา
ฐิติมา
Written by: 06.01.2024

เทคนิคการสอน สื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 06.01.2024

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 06.01.2024

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 06.01.2024

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 06.01.2024

การสอนคณิตศาสตร์ให้เกิดสมรรถนะ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 06.01.2024