Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

May 25th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ครูยุคใหม่ ไม่ใช่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสุขและสนุกกับการเรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “It’s not what you teach, It’s the way you teach”

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 80
" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "
ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

May 25th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน” จะกล่าวถึง สิ่งที่ได้จากประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการพัฒนาเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในประเด็นท้าทาย ที่เริ่มจากสภาพปัญหาในชั้นเรียน สู่การสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับบริบทชั้นเรียน และดำเนินการแก้ปัญหาว้ยวิธีการและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทชั้นเรียน สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชั้นเรียน แต่ยังรวมไปถึงการได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงกับปัญหาที่แท้จริง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง อีกผลพลอยได้ที่ตามมาคือ วิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยในชั้นเรียนและการได้ใช้ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของ PLC เพื่อส่งต่อวิธีการ กระบวนการและนวัตกรรมที่ครูใช้ได้ผลให้ชั้นเรียนอื่นลองนำไปปรับใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จาก PA คือรอยยิ้มจากความภูมิใจของนักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 621
ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

Workshop ที่ผ่านมา

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall
4.9

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall
การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ
4.9

การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ

November 19th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Google for Education Partner

Google for Education Partner

การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ
ออกแบบ learning box ชุดการเรียนรู้ยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้
4.9

ออกแบบ learning box ชุดการเรียนรู้ยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้

November 12th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ออกแบบ learning box ชุดการเรียนรู้ยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้
สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva
4.9

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva
Teacher Hero : ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ปลุกพลังการสอน Season #3

Teacher Hero : ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ปลุกพลังการสอน Season #3

October 31st, 2022
08:00 - 14:35
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

Teacher Hero : ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ปลุกพลังการสอน Season #3
พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน
4.9

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน

October 29th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน