การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 18.11.2023

⭐️🌟✨

STAR
STAR
Written by: 18.11.2023

Canva มีประโยชน์ดีมากๆๆๆ

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 18.11.2023

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 18.11.2023

San Junior
San Junior
Written by: 18.11.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 18.11.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 18.11.2023

ศศินภา
ศศินภา
Written by: 18.11.2023

นางสาวสิริยากร
นางสาวสิริยากร
Written by: 18.11.2023

ทักษะการใช้เทคโนโลยี

vonmamm
vonmamm
Written by: 18.11.2023

นางสาววรรณาภรณ์
นางสาววรรณาภรณ์
Written by: 18.11.2023

weerapan
weerapan
Written by: 18.11.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 18.11.2023

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 18.11.2023

พรพีระ
พรพีระ
Written by: 18.11.2023

Baimint'z
Baimint'z
Written by: 18.11.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 18.11.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 18.11.2023

สนุก ได้ความรู้ใหม่

PatPat
PatPat
Written by: 18.11.2023

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 18.11.2023

การสร้าง vdo จากai