การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 18.11.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 18.11.2023

ฐิติลักษณ์
ฐิติลักษณ์
Written by: 18.11.2023

ได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

Uncharee
Uncharee
Written by: 18.11.2023

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 18.11.2023

นางสาวนภาวรรณ
นางสาวนภาวรรณ
Written by: 18.11.2023

ดีมากอยากร่วมอีกเพราะมีบางหัวข้อที่ไม่ทัน

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 18.11.2023

seanchada
seanchada
Written by: 18.11.2023

ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจทันต่อโลก นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขคะ ครูสอนได้เข้าใจมากๆคะ

นางสาวเรณู
นางสาวเรณู
Written by: 18.11.2023

วิธีการสร้างวิดีโอ AI

จิตตากานต์
จิตตากานต์
Written by: 18.11.2023

แนวทางการทำสื่อ

Wandee T.
Wandee T.
Written by: 18.11.2023

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและความแปลกใหม่ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

THANIT
THANIT
Written by: 18.11.2023

ได้เทคนิคใหม่ๆ ขอบคุณมากครับ

นายมูฮำหมัดอารีฟ
นายมูฮำหมัดอารีฟ
Written by: 18.11.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะครับ

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 18.11.2023

นางสุมล
นางสุมล
Written by: 18.11.2023

ได้รับความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 18.11.2023

Suneerat
Suneerat
Written by: 18.11.2023

พบจันทร์
พบจันทร์
Written by: 18.11.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดิทัศน์ ที่จะสามารถนำไปพัฒนาความสามารถของตนเองในการสร้างสื่อได้

ปุณ
ปุณ
Written by: 18.11.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 18.11.2023

เป็น workshop พาทำ ให้เกิดงานจริง ดีมากค่ะ