โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน

โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน

ผ่านไปแล้ว
January 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การสร้างความสุขในโรงเรียนไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อม แต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสร้างได้ ด้วยการมุ่งเน้นที่ความสุขของทั้งครูและนักเรียนการสร้างโรงเรียนที่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้แต่ยังเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเติบโตและเจริญเติบโตไปด้วยกันได้  

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนและสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งระหว่างครูและนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ พร้อมเติบโตไปด้วยกันในบรรยากาศของความสุข และความเข้าใจ และท้ายที่สุดความสุขในโรงเรียนของเราไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการทางการเรียนรู้ หรือแม้แต่ความแตกต่างทางบุคลิกภาพ ครูและนักเรียนทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงออกและเติบโตตามศักยภาพของตนเอง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 11.01.2024

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 11.01.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 11.01.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 11.01.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.01.2024

Yo
Yo
Written by: 11.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 11.01.2024

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 11.01.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 11.01.2024

นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา

สวาท
สวาท
Written by: 11.01.2024

โรงเรียนแห่งความสุขสร้างได้จริง

Nathdanai
Nathdanai
Written by: 11.01.2024

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 11.01.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 11.01.2024

ขอบคุณมากครับ

ตาล
ตาล
Written by: 11.01.2024

การจัดการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือทุกฝ่ายต้องทำด้วยใจรักและความสุข

HoopHup
HoopHup
Written by: 11.01.2024

รมิดา
รมิดา
Written by: 11.01.2024

Wassana
Wassana
Written by: 11.01.2024

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 11.01.2024

นำไปใช้ในการเรียนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 11.01.2024

นางสาวอภิญญากรณ์
นางสาวอภิญญากรณ์
Written by: 11.01.2024