นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint

นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint

ผ่านไปแล้ว
January 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ClassPoint เป็นส่วนเสริมของ Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถนำมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้ห้องเรียนสนุกสนานมากขึ้น ClassPoint ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้แบบทันทีอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ClassPoint ยังมีการสะสมคะแนนดาวเพื่อสามารถให้เพิ่มระดับในตัวโปรแกรมได้ด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน มากไปกว่านั้น ClassPoint มีตัวช่วยในการนำเสนอให้กับคุณครูอย่างหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 20.01.2024

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 20.01.2024

weerapan
weerapan
Written by: 20.01.2024

ชบากร
ชบากร
Written by: 20.01.2024

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 20.01.2024

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 20.01.2024

Asjaree
Asjaree
Written by: 20.01.2024

Aor
Aor
Written by: 20.01.2024

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 20.01.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 20.01.2024

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 20.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 20.01.2024

ตาล
ตาล
Written by: 20.01.2024

สุระศักดิ์
สุระศักดิ์
Written by: 20.01.2024

เครื่องมือช่วยสอน

PatPat
PatPat
Written by: 20.01.2024

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 20.01.2024

ได้กิจกรรมเพิ่มเติมในการนำไปสอนนักเรียน

นายสมควร
นายสมควร
Written by: 20.01.2024

การประยุกต์ใช้ class. Point ในการสอน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 20.01.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 20.01.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 20.01.2024

ขอบคุณมากๆครับ