เทคนิค Visual Note วาดเพื่อช่วยจำเลคเชอร์ให้โดนใจฉบับนำไปใช้ได้จริง

เทคนิค Visual Note วาดเพื่อช่วยจำเลคเชอร์ให้โดนใจฉบับนำไปใช้ได้จริง

ผ่านไปแล้ว
December 16th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกฝนการจดบันทึกเป็นภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการประชุม สัมนา การทำงาน การเรียนในห้องเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การจดบันทึกให้เข้าใจง่ายๆจดจำได้นานกระตุ้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสารของผู้เข้าร่วมและสามารถสรุปประเด็นได้อย่างกระชับ ชัดเจน นำไปใช้ประโยชน์ได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 16.12.2023

นำไปประยุกต์ในการจดบันทึกให้น่าสนใจ

San Junior
San Junior
Written by: 16.12.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 16.12.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 16.12.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 16.12.2023

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 16.12.2023

พูลสวัสดิ์
พูลสวัสดิ์
Written by: 16.12.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 16.12.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 16.12.2023

Kaneng
Kaneng
Written by: 16.12.2023

เรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

ปฏิภาณ
ปฏิภาณ
Written by: 16.12.2023

ได้รับเทคนิคดีๆในการจดบันทึกและขั้นตอนการทำให้การจดดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 16.12.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 16.12.2023

กิจกรรมวันนี้เพลินมากค่ะ ในการนำเทคนิค visual note ไปใช้ไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดรูปสวยหรือลายมือสวยเลยค่ะ ทุกคนสามารถเริ่มฝึกฝนได้ง่าย ๆ

นางจันทร์เพ็ญ
นางจันทร์เพ็ญ
Written by: 16.12.2023

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 16.12.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 16.12.2023

weerapan
weerapan
Written by: 16.12.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 16.12.2023

พัฒนางาน

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 16.12.2023

ดี

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 16.12.2023

กา