“THANK YOU PARTY” 2023

“THANK YOU PARTY” 2023

ผ่านไปแล้ว
December 16th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

กิจกรรม“THANK YOU PARTY” 2023 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่อยู่ในชุมชนเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ในการจัดกิจกรรมในปีถัดไปและพบกับความสนุกสนานของกิจกรรม ร่วมตอบคำถามเล่นเกมลุ้นรับรางวัลมากมายจากทีมงาน Starfish Community

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|