เปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด

เปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด

ผ่านไปแล้ว
February 17th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ไม่มีเวลา ทำงานไม่ทัน รึว่าฉันขี้เกียจ แท้จริงปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ นิสัย หรือวินัย เพียงเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องของ “การจัดการเวลา ” เพราะการจัดการเวลาที่ดี คือการสร้างระบบที่ดี เป็นการจัดการกลไกธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ทั้งระบบ เพื่อเอื้อต่อความลงตัวของเวลา อีกทั้งยังส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดี ที่จะทำตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ให้ได้ การเรียนในหัวข้อการจัดการเวลาเบื้องต้น จึงเป็นก้าวแรกของการจัดการชีวิต ความคิด ที่ดีเพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 17.02.2024

weerapan
weerapan
Written by: 17.02.2024

San Junior
San Junior
Written by: 17.02.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 17.02.2024

นางสาวละไม
นางสาวละไม
Written by: 17.02.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 17.02.2024

อภิรตี
อภิรตี
Written by: 17.02.2024

ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ๆ และมีประโยชน์มากในการดำเนินชีวิต

Kaneng
Kaneng
Written by: 17.02.2024

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 17.02.2024

การเปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 17.02.2024

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 17.02.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 17.02.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต💕💕💕

TramGang
TramGang
Written by: 17.02.2024

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 17.02.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 17.02.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 17.02.2024

ณัฏฐ์
ณัฏฐ์
Written by: 17.02.2024

ดีครับ

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 17.02.2024

T
T
Written by: 17.02.2024