ตำแหน่งและวิทยฐานะ ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

Starfish Academy

ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ

ว 18/2567 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดูเพิ่ม

ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ
Starfish 5 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 333 ดู
ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ
มงคล ทรัพย์เพิ่มพูน

ผลการประเมินดีเด่น 4 รอบ ลดระยะเวลาใช้ผลประเมินการปฏิบัติงาน หรือ ผลเลื่อนเงินเดือน

ผลการประเมินดีเด่น 4 รอบติดต่อกัน ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตาม ว23 หรือผลจากการเลื่อนเงินเดือน ถ้าประเมินผลการปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้ระดับดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไปแล้ว พอส่งไปยังเขตพื้นที่ถูกปรับลดลงมาได้ดีมาก เนื่องจากเม็ดเงินไม่ถึง และเขตพื้นที่ได้ประกาศกำหนดอัตราร้อยละไว้สูง คือ 3% ขึ้นไปถึงจะได้ดีเด่น....ทำให้ระดับผลการประเมินในการปฏิบัติงาน เอกสารประกาศของ รร... ดูเพิ่ม

มงคล 8 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 40 ดู
ผลการประเมินดีเด่น 4 รอบ ลดระยะเวลาใช้ผลประเมินการปฏิบัติงาน หรือ ผลเลื่อนเงินเดือน
ครูชลิตา กิติวรรณ

กรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

อยากจะทราบว่าจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนทุกรอบปีงบประมาณ หรือไม่ ? ดูเพิ่ม

ครูชลิตา 27 วันที่แล้ว
0 ชอบ 1 ตอบกลับ 95 ดู
กรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง