สื่อการสอน ชุมชนออนไลน์

กลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู | ชุมชนแบ่งปันประสบการณ์การสอน

เข้าร่วมกลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู เพื่อแบ่งปันวิธีการสอนที่เป็นประสบการณ์และแก้ปัญหาในการใช้สื่อการสอนในห้องเรียนของคุณ

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

Chonly

รีบเลยยยย สื่อการสอนฟรี !!

🤖ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์คุณครูจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลก และปัจจุบัน AI ยังเข้ามาเป็นเครื่องมือ นวัตกรรมการศึกษา ที่เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และอนาคต . 🌟สื่อ D-ID เป็นสื่อ AI ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างตัวตน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (Learning Space) ในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างสื่อที่เน้นการ... ดูเพิ่ม

รีบเลยยยย สื่อการสอนฟรี !!
Chonly 1 เดือนที่แล้ว
3 ชอบ 0 ตอบกลับ 48 ดู
รีบเลยยยย สื่อการสอนฟรี !!

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง