สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

Starfish Academy

การวัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การวัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับ วPA อย่างไร อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการทำ วPA บ้าง ส่ง Comment ใต้โพสต์ได้เลยค่ะ Starfish Education พร้อมที่จะให้คำตอบค่ะ ดูเพิ่ม

การวัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
Starfish 7 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 65 ดู
การวัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง