ตำแหน่งและวิทยฐานะ ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

ครูชลิตา กิติวรรณ

กรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

อยากจะทราบว่าจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนทุกรอบปีงบประมาณ หรือไม่ ? ดูเพิ่ม

ครูชลิตา 3 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 19 ดู
กรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง