เทคนิคการสอน ชุมชนออนไลน์

สร้างชั้นเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าร่วมเลยวันนี้

รู้จักเทคนิคการสอนที่จะช่วยให้คุณสอนได้มากขึ้นและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น! เข้าร่วมกลุ่มกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาฝีมือในการสอน!

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

Chonly

ครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!! คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาปัญหาหมดไปจากห้องเรียน

🌟 นวัตกรรมการพัฒนาหนังสือเรียนแบบดิจิทัล (Digital Textbook) ร่วมกับการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Teaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 📍ผู้เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 📍Degital Textbook สื่อการสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกรูปแบบการเรียนรู้ตามการจัดกลุ่ม VARK Learning Styles 📍Inducti... ดูเพิ่ม

Chonly 1 เดือนที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 26 ดู
ครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!! คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาปัญหาหมดไปจากห้องเรียน

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง