เทคนิคการสอน ชุมชนออนไลน์

สร้างชั้นเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าร่วมเลยวันนี้

รู้จักเทคนิคการสอนที่จะช่วยให้คุณสอนได้มากขึ้นและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น! เข้าร่วมกลุ่มกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาฝีมือในการสอน!

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

Starfish Academy

How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย!

📣เรียนรู้ How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย! วัยรุ่นสบายใจ https://bit.ly/3T30UfP ✏️ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเสริมได้ทาง จาก สพฐ. https://drive.google.com/.../1Pv8H0O4Y_lqhaYRWLJvR... 🌟 เชิญชวนนักเรียนมาเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2567 . ⏩️ ใน "กิจกรรมเสริมความรู้นักเรียนระ... ดูเพิ่ม

How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย!
Starfish 3 เดือนที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 185 ดู
How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย!
เกล็ดแก้ว ศรีนวลดี

เทคนิคการสอน

อยากเรียนรู้เทคนิคการสอนเพิ่มเติมค่ะ ดูเพิ่ม

เกล็ดแก้ว 3 เดือนที่แล้ว
1 ชอบ 1 ตอบกลับ 77 ดู
เทคนิคการสอน
น้องปลาดาว

ครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!! คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาปัญหาหมดไปจากห้องเรียน

🌟 นวัตกรรมการพัฒนาหนังสือเรียนแบบดิจิทัล (Digital Textbook) ร่วมกับการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Teaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 📍ผู้เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 📍Degital Textbook สื่อการสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกรูปแบบการเรียนรู้ตามการจัดกลุ่ม VARK Learning Styles 📍Inducti... ดูเพิ่ม

น้องปลาดาว 5 เดือนที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 208 ดู
ครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!! คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาปัญหาหมดไปจากห้องเรียน

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง