เทคนิคการสอน ชุมชนออนไลน์

สร้างชั้นเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าร่วมเลยวันนี้

รู้จักเทคนิคการสอนที่จะช่วยให้คุณสอนได้มากขึ้นและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น! เข้าร่วมกลุ่มกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาฝีมือในการสอน!

How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย!

Starfish
Starfish

1 เดือนที่แล้ว

📣เรียนรู้ How to สอบ A-Level ให้ผ่านฉลุย! วัยรุ่นสบายใจ
bit.ly/3T30UfP

✏️ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเสริมได้ทาง จาก สพฐ.
drive.google.com/.../1Pv8H0O4Y_lqhaYRWLJvR...


🌟 เชิญชวนนักเรียนมาเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2567
.
⏩️ ใน "กิจกรรมเสริมความรู้นักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A - LEVEL)" ให้นักเรียนคลายความกังวล ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) รวมทั้งให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

1 ชอบ

0 ตอบกลับ

139 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง