โครงการ "ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

น้องปลาดาว

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นชอบการใช้เครื่องมือประเมิน Starfish Class พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการฯ และในช่วงบ่าย Starfish Education จัดกิจกรรม Workshop การใช้เครื่องมือการประเมินผู้เรียนตามสภา... ดูเพิ่ม

น้องปลาดาว 15 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 20 ดู
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ครั้งที่ 1/2567
น้องปลาดาว

📍ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

✅ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมกับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น จัดกิจกรรม Kick Off รูปแบบ Live Special ใน หัวข้อ “เสริมพลังการศึกษา:พัฒนาวิชาชีพครู สู่การประเมินผู้เรียนที่ตรงจุด” ภายใต้โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” โดยได้รับ... ดูเพิ่ม

น้องปลาดาว 15 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 13 ดู
📍ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง