ตำแหน่งและวิทยฐานะ ชุมชนออนไลน์

กรณียื่นขอมี / เลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

26 วันที่แล้ว

อยากจะทราบว่าจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนทุกรอบปีงบประมาณ หรือไม่ ?

0 ชอบ

1 ตอบกลับ

90 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ดร.อ้อ
ดร.อ้อ

14 วันที่แล้ว

คลิปการสอนไม่ต้องจัดทำทุกปีงบประมาณนะคะ ให้ทำเฉพาะปีที่ครบคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อส่งในระบบ DPA ค่ะ แต่ในทุกปีงบประมาณคุณครูจะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง