Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

162 คอร์ส
101 workshops
278 วิดีโอ
754 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

101 workshops

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

July 4th, 2020
13:30 - 14:30
https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน
จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

May 30th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21
หลักสูตร Teaching From Home

หลักสูตร Teaching From Home

May 9th, 2020 - June 30th, 2020
00:00 - 00:00
FB Group
Starfish Academy

Starfish Academy

หลักสูตร Teaching From Home
แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

April 25th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

March 28th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน