Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

162 คอร์ส
101 workshops
278 วิดีโอ
754 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

101 workshops

PLC Happy Hour Live "นักนวัตกรรมน้อย อจส"

PLC Happy Hour Live "นักนวัตกรรมน้อย อจส"

March 25th, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

PLC Happy Hour Live "นักนวัตกรรมน้อย อจส"
การสร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย "Google Form"

การสร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย "Google Form"

March 13th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย "Google Form"
กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"

March 12th, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"
CS UNPLUGGED #2  เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

CS UNPLUGGED #2 เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

March 6th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

CS UNPLUGGED #2 เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
CS UNPLUGGED  เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

CS UNPLUGGED เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

February 28th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

CS UNPLUGGED เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop

“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop

February 23rd, 2021
15:00 - 16:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop