ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง

ผ่านไปแล้ว
March 23rd, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop นี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้ 4 เทคนิคการรู้จักและเข้าใจคนฟัง และเทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การนำเสนอของคุณจดจำง่ายด้วยหลัก "Success" และเทคนิคการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ฟัง สร้างบุคลิกภาพที่ดีขณะเป็นผู้พูด เรียนรู้และทำความเข้าใจพลังของการหยุดและความเงียบ รวมทั้งเทคนิคสร้างเส้นเรื่องอย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 23.03.2024

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 23.03.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 23.03.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 23.03.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 23.03.2024

นางนิภาจิตร
นางนิภาจิตร
Written by: 23.03.2024

ดีมาก

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 23.03.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 23.03.2024

ดี

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 23.03.2024

ได้ความรู้และสนุกสนานกับ roleplay มาก ๆ ค่ะ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในเรื่องการสื่อสาร พี่เอกถ่ายทอดความรู้ได้ดีเข้าใจง่ายมากค่ะ ขอบคุณที่มาเป็นวิทยากรใน workshop นี้นะคะ อยากให้พี่เอกมาถ่ายทอดความรู้อีกค่ะ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 23.03.2024

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 23.03.2024

นายเอกชัย
นายเอกชัย
Written by: 23.03.2024

ทำให้ทราบถึงวิธีการนำเสนอ

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 23.03.2024

อนุตตรา
อนุตตรา
Written by: 23.03.2024

ได้รับความรู้สามารถนำไปต่อยอดได้

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 23.03.2024

วิทยากรบรรยายสนุก ได้รับความรู้มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 23.03.2024

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 23.03.2024

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 23.03.2024

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 23.03.2024

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 23.03.2024