Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

162 คอร์ส
101 workshops
278 วิดีโอ
754 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

101 workshops

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

February 11th, 2021
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

November 28th, 2020
09:00 - 16:00
StarfishAcademy2019
Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2
เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1

เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1

November 26th, 2020
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1
TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

November 13th, 2020
14:30 - 17:30
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563
การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

November 12th, 2020
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

October 29th, 2020
15:00 - 17:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง