กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3

ผ่านไปแล้ว
March 23rd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• สรุปแนวทางการใช้ Interface ที่เปลี่ยนแปลงไป และการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Padlet ปัจจุบัน (2024)

• Tips & Trick เทคนิคการสร้าง Padlet เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลผู้เรียนเล็กและกลุ่มใหญ่

• กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

• การใช้สร้าง Pad ด้วย AI (Create with AI) ในรูปแบบต่างๆ (Lesson plan, Classroom activities list, Timeline of events, Reading list, Map of historical events, Assessment polls, Rubric, และCustom board)

• สรุป Feature ใหม่ของ Padlet (2024)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 23.03.2024

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 23.03.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 23.03.2024

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 23.03.2024

ศศินภา
ศศินภา
Written by: 23.03.2024

ดีค่ะ

ชเนตตรี
ชเนตตรี
Written by: 23.03.2024

นำไปวางแผนกิจกรรมการสอน

Napatacha
Napatacha
Written by: 23.03.2024

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
Written by: 23.03.2024

ต้องเรียนรู้เกี่ยบกับศัพท์ทางเทคโนโลยีให้มากขึ้น

นายนพดล
นายนพดล
Written by: 23.03.2024

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก

sirikunya
sirikunya
Written by: 23.03.2024

เทคนิควิธีขั้นสูงบางเรื่อง ได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ อาจารย์พูดได้กระชับจับประเด็นที่ควรนำไปใช้ได้จริงอาจจะเร็วสำหรับบางคนแต่ส่วนตัวสนุกมากค่ะ ไม่ชอบแบบเอื่อยเฉื่อย อาจารย์เก่งและสอนสนุกมากค่ะ ชื่อชมและจะติดตามการอบรมดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเพื่อพัฒนาตัวเองในการไปปรับการสอนที่มีศักยภาพมากขึ้นกับนักเรียนค่ะ

นายวสันต์
นายวสันต์
Written by: 23.03.2024

Piyatida
Piyatida
Written by: 23.03.2024

ได้นำความรู้มาใช้ในการสอน

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 23.03.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 23.03.2024

weerapan
weerapan
Written by: 23.03.2024

ญานิกา
ญานิกา
Written by: 23.03.2024

ได้วิธีในการทำ padlet ที่มันว้าว และน่าสนใจ

นางพรทิพย์
นางพรทิพย์
Written by: 23.03.2024

เคยใช้แต่ padlet ขั้นพื้นฐาน วันนี้ขั้นสูงขึ้นอาจจะตามไม่ทันไปบ้างจะกลับไปทบทวนอีกครั้งคะ

วิบูลย์
วิบูลย์
Written by: 23.03.2024

เนื่องจากขาดพื้นฐานการใช้งาน เนิ้อหาจึงค่อนข้างลึก แต่วิทยากร ก็คล่องแคล่ว เข้าใจได้

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 23.03.2024

ได้ความรู้เพิ่ม

นางสาวกัณชราพร
นางสาวกัณชราพร
Written by: 23.03.2024