Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

222 คอร์ส
187 workshops
329 วิดีโอ
1033 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

187 workshops

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
4.9

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน"
4.9

"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน"

May 21st, 2022
10:00 - 17:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน"
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม
4.8

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม
"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome" (ภาคต่อ)
4.8

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome" (ภาคต่อ)

May 7th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome" (ภาคต่อ)
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
4.8

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

April 30th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง

สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง

April 28th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง