“เรียนดี มีความสุข” สร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล

“เรียนดี มีความสุข” สร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
December 14th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนเรียนรู้ในยุคที่ Social media มีอิทธิพลอย่างมากกับนักเรียน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและหลากหลายมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงเพราะพ่อแม่ใช้งานสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตจนลูกเกิดการเรียนรู้ ในขณะที่คุณครูเป็นคนในช่วง Gen B X และ Y จึงเกิดความแตกต่างระหว่างวัย ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย สามารถรู้ทันเทคโนโลยี และปรับใช้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้ จึงต้องสามารถเป็น Influencer หรือผู้มีอิทธิพลกับการเรียนรู้ของนักเรียน รู้เทคนิค กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและครูจะต้องสามารถเป็นแบบอย่างให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้ลดช่องหว่างระหว่างวัยเปิดใจนักเรียนให้เรียนดีมีความสุขในยุคดิจิทัล

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 14.12.2023

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พรปวีณ์
พรปวีณ์
Written by: 14.12.2023

ความมั่นใจ

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 14.12.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 14.12.2023

Workshop วันนี้ฟังเพลินมากค่ะ ทาง starfish เชิญครูอาร์ตี้มาวันเสาร์บ้างนะคะ

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 14.12.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 14.12.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 14.12.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 14.12.2023

ดร.ศันสนีย์
ดร.ศันสนีย์
Written by: 14.12.2023

นางสาวทิพนันท์
นางสาวทิพนันท์
Written by: 14.12.2023

ดีค่ะ

Mantita
Mantita
Written by: 14.12.2023

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 14.12.2023

การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 14.12.2023

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 14.12.2023

ได้เทคนิคในการสอน

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 14.12.2023

ดีมาก

นางสาวอภิญญากรณ์
นางสาวอภิญญากรณ์
Written by: 14.12.2023

นางสาวผ่องนภา
นางสาวผ่องนภา
Written by: 14.12.2023

ได้ร่วมรับความรู้ สนุกและมีความสุขในการทำกิจกรรม

โรสลิน
โรสลิน
Written by: 14.12.2023

ได้แรงบันดาลใจการทำสื่อการสอน

รมิดา
รมิดา
Written by: 14.12.2023

ได้ความรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอน

วิชัย
วิชัย
Written by: 14.12.2023

ขอบคุณครับ