AI for Practicing English

AI for Practicing English

ผ่านไปแล้ว
December 9th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Quillbot เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจดึงดูดรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาคือ การอ่านและการเขียน Quillbot สามารถช่วยนักเรียนฝึกฝนทักษะการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยช่วยนักเรียนในการเขียนข้อความใหม่ (paraphrase) ตรวจสอบไวยากรณ์การสะกดคำและรูปแบบประโยค รวมไปถึงการสรุปเนื้อหาของข้อความได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 09.12.2023

San Junior
San Junior
Written by: 09.12.2023

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 09.12.2023

นางสาวปรียานุช
นางสาวปรียานุช
Written by: 09.12.2023

เป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 09.12.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 09.12.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 09.12.2023

ได้ความรู้ใหม่ที่ดีมากๆ

weerapan
weerapan
Written by: 09.12.2023

ปาลิตา
ปาลิตา
Written by: 09.12.2023

การใช้ AI ช่วยสอน

นายสิทธิศักดิ์
นายสิทธิศักดิ์
Written by: 09.12.2023

ฐิตกมล
ฐิตกมล
Written by: 09.12.2023

เครื่องมือใหม่สำหรับฝึกและสอตทักษะการอ่านเขียน

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 09.12.2023

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 09.12.2023

ได้รู้จักโปรแกรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

วิบูลย์
วิบูลย์
Written by: 09.12.2023

วิทยากรนำพาลงมือทำจริง ทำให้เกิดทักษะทันที แต่การจดจำเนื้อหาได้ไม่หมด เปิดมุมมองถึงการนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

vonmamm
vonmamm
Written by: 09.12.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 09.12.2023

Aloha Kukkik
Aloha Kukkik
Written by: 09.12.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 09.12.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 09.12.2023

Nangfa
Nangfa
Written by: 09.12.2023

AI มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะด้าน ภาษา