Hashtag application

13 results for "application"

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
775 views • 12.06.23

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสร้างองค์ประกอบ ขั้นตอน รายละเอียดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น “การจัดห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” จะสามารถพัฒนาค ...

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

Starfish Academy
Starfish Academy
982 views • 08.05.23

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการศึกษา การสร้างบทเรียนหรือวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาและปรับตัวตามเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเรียนรู้ของนักเรียน CoSpaces เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาโดย Edm8ker เพื่อให้นักเรี ...

AR-VR สำหรับนักเรียนประถม
ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
2401 views • 24.03.23

หากพูดถึงแอปพลิเคชันและแพล็ตฟอร์มฝึกภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันทั้งในหมู่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง จนถึงบุคคลทั่วไปหนึ่งในแพล็ตฟอร์มที่คงไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ Duolingo หรือแอปพลิเคชัน แพล็ตฟอร์มฝึกภาษาในรูปแบบการแข่งขันหรือเกม (Gamifi ...

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง
Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Starfish Academy
Starfish Academy
682 views • 14.03.23

ครูโก (พิทักษ์ ไชยสถาน) สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และปีที่ 6 อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายครูโกเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน เปิ ...

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

Starfish Academy
Starfish Academy
2381 views • 14.03.23

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้สื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยไม่จำกัดไว้เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้ ...

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl
Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
1917 views • 24.03.23

เมื่อพูดถึงเครื่องมือครูหรือเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ ในบ้านเราหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงก็คือ Starfish Class หรือเครื่องมือช่วยประเมินที่มาพร้อมกับสุดยอดฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้คุณครูประเมินสมรรถนะทักษะต่างๆ ของเด็กๆ ได้อย่างร ...

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
486 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
เทคโนโลยีทางการศึกษา สุดยอด 5 ฟีเจอร์ เพื่อการประเมินสมรรถนะเด็กด้วย Starfish Class

เทคโนโลยีทางการศึกษา สุดยอด 5 ฟีเจอร์ เพื่อการประเมินสมรรถนะเด็กด้วย Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy
1385 views • 14.02.23

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในทุกมิติของชีวิตมนุษย์ วงการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับการพลิกโฉมมากที่สุด ด้วยบทบาทของ เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology: EdTech) ที่หมายถึงแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ...

เทคโนโลยีทางการศึกษา สุดยอด 5 ฟีเจอร์ เพื่อการประเมินสมรรถนะเด็กด้วย Starfish Class
จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy
6540 views • 03.02.23

สมัยนี้ทุกอย่างสามารถหาได้บนโลกออนไลน์ ห้องเรียนส่วนใหญ่ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องเรียนออนไลน์ แหล่งการเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แต่ใครว่าคอร์สออนไลน์มีไว้เฉพาะสำหรับนักเรียนเท่านั้น คุณครูก็สามารถค้นหาเครื่องมือในการสอนหรือ สื่อการสอนออนไลน์เ ...

จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์
5 แอปพลิเคชันช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5 แอปพลิเคชันช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
4156 views • 16.01.23

ไม่ว่าจะยุคไหน ๆ การประเมินผลก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนการสอน เพราะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนกำลังอยู่ในจุดใด ตรวจสอบได้ว่าการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และทำให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหา ...

5 แอปพลิเคชันช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy
765 views • 10.01.23

ครูมายส์ มีชื่อจริงว่า ครูวรัญญา ธัญญาผล สอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2,5,และ 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,819 คน มีจำนวนค ...

รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class
ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

Starfish Academy
Starfish Academy
640 views • 03.01.23

การเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid คงจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือบรรดา EdTech ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาโดยเหล่าบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ แม้การเรียนรู้แบบ Hyrbid อาจจะกล่าวได้ว่ายังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น แต่หลากหลายเครื่อง ...

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid
แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการ work from home ให้ไม่ยากอีกต่อไป

แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการ work from home ให้ไม่ยากอีกต่อไป

Starfish Academy
Starfish Academy
2569 views • 18.08.20

เรียกได้ว่าช่วง work from home ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเราๆ มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆ อย่างพอสมควร ตั้งแต่สถานที่ทำงานที่เดิมทำงานอยู่ในออฟฟิศก็ต้องหอบเอกสารงานต่างๆ ย้ายมาทำที่บ้าน หรืออย่างบางคนก็ไม่เคยต้องทำงานในแอปพลิเคชันอื่นๆ คราวนี้ก็ได้ลอง ...

แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการ work from home ให้ไม่ยากอีกต่อไป