Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 753 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 190 คน และคุณครู 15 คน บริบทรอบๆ โรงเรียน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกอ้อย รับจ้างเป็นบางส่วน จากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้รู้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในวันหยุดหรือในช่วงปิดเทอมจุดเริ่มต้นของการเป็นครู ของครูเบ้นนั้น เริ่มจากสมัยเรียนมัธยมได้เห็นครูที่สอน สอนด้วยจิตเมตตา ครูใส่ใจกับนักเรียนทุกคน คอยถามไถ่อยู่ตลอด บางทีนักเรียนไม่มาครูก็จะไปตามถึงบ้าน ไม่มีเงินทานข้าวก็จะซื้อให้ ผมจึงมีความประทับใจกับครูท่านนี้ และด้วยความที่ตนเองมีความชอบและถนัดในการสอนวิชาฟิสิก จึงไปเรียนต่อด้านการเป็นครู และนำประสบการณ์จากครูที่เคยสอน มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนจนถึงทุกวันนี้

จากจุดเริ่มต้นที่ครูเบ้นได้เล่ามานั้นเห็นได้ว่า ครูเบ้นมีครูต้นแบบ หรือภาษาวัยรุ่นเรียกว่า ไอดอล นั่นเองค่ะ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นครูครูเบ้นเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า ในยุคของเทคโนโลยีนั้น นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจการเรียนในหนังสือ เมื่อครูหันหน้าเข้ากระดาน นักเรียนก็ก้มหน้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแล้ว ผมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูเบ้นได้เล่าความท้าทายของการเป็นครูให้ฟังว่า เนื่องจากบรรจุได้ไม่นาน การที่นักเรียนมาเรียนวิชาฟิสิกแล้วมีการสนทนาโต้ตอบกับเรา เมื่อถึงคาบเรียนก็อยากมาเรียน แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว นักเรียน Happy ครูก็ Happy แล้วครับ 

จากที่ครูเบ้นเล่ามานั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่อย่างนั้นนักเรียนจะก้มหน้าทันที กลายเป็นสังคมก้มหน้าก็ว่าได้ ผมจึงต้องหาวิธีการ หรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ผมจึงได้มีโอกาสเข้าอบรมของสตาร์ฟิช โดยเขตพื้นที่เป็นผู้จัดอบรมให้ ผมได้รู้จักกับแหล่งเรียนรู้ที่ชื่อว่า StarfishLabz ในนั้นมีคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลาย เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆ สามารถเป็นไกด์ไลน์ได้ มีคอร์สอัพเดทที่ทันต่อโลกในปัจจุบันอยู่ตลอด และผมได้ก็เห็น Portfolio ใน StarfishLabz จึงได้ศึกษาดูและให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลองเข้าไปใช้ ในมุมมองของผม ผมคิดว่าใช้งานง่ายมาก เพราะมีการออกแบบเทมเพลทที่สำเร็จแล้ว พร้อมกับมีหัวข้อต่างๆ ที่สามารถใส่ข้อมูลได้เลย และ Portfolio ของสตาร์ฟิชนั้นเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง โดยการตั้งเป้าหมาย วางแผนจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนของผมนั้นได้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนครับ ให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ คอยส่งเสริมและดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนของเราครับ 


หลังจากที่ได้ศึกษาและทดลองใช้ พบว่า ใช้งานง่ายจริง เพียงเลือกเทมเพลตสำเร็จรูป เลือกธีมสี จากนั้นก็เริ่มใส่ข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ในส่วนของการใส่ผลงาน กิจกรรม และเกียรติบัตรนั้น สามารถเพิ่มจำนวนกี่หน้าก็ได้ และเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วในแต่ละหน้าสามารถดูตัวอย่าง และถ้าจะปรับแก้เพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ทันที ในยุคปัจจุบันเราจะสอนแต่บนกระดานไม่ได้ เพียงครูหันหน้าเข้ากระดาน นักเรียนก็หยิบโทรศัพท์มือถือเล่นเกมหรือพิมพ์แชทคุยกันจึงทำให้ครูต้องปรับเปลี่ยนการสอนโดยนำเนื้อหาที่สอนบนกระดานนั้นเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและครูจะเป็นที่ปรึกษา สนับสนุน ดึงศักยภาพนักเรียนออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนจึงขอเชิญชวนเพื่อนครูมาใช้ Starfish Labz ในการพัฒนาตนองค์ความรู้ของตัวครูเพราะ Starfish Labz มีเนื้อหาความรู้ที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวครูและนักเรียนมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2489 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google Lens เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ผ่านการใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผู้ ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens
Google for Education Partner

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6991 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
417 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16349 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning