Hashtag application

4 results for "application"

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva
4.8

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

July 15th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva
‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้
4.8

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

April 29th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
4.9

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
5.0

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค