‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
สนุกกับ AR ทำห้องเรียนให้มีชีวิต’
ระยะเวลา 120 นาที
การอบรม
- เป็นการแนะนำการใช้แอป Quiver ในการสร้างชั้นเรียน ผู้อบรมจะเห็นตัวอย่างการจัดการชั้นเรียน AR ด้วยแอปนี้ พร้อมทั้งได้ทดลองลงมือปฏิบัติ
อุปกรณ์
- อุปกรณ์สำหรับเข้า zoom
- อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแอป Quiver แยกจากอุปกรณ์เข้า zoom (ได้ทั้ง iOS และ Android)
- กระดาษสำหรับระบายสี (ไฟล์ จะส่งให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน เพื่อความประทับใจในกิจกรรม)
- เตรียมสีเพื่อระบายสี
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

The Sun
The Sun
Written by: 29.04.2023

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 29.04.2023

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 29.04.2023

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 29.04.2023

อัญชิสา
อัญชิสา
Written by: 29.04.2023

เป็นกิจกรรม AR ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ จะลองดีไซน์ห้องเรียนให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้นะคะ

ซูไรนา
ซูไรนา
Written by: 29.04.2023

Matra
Matra
Written by: 29.04.2023

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 29.04.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 29.04.2023

ต้องมาเรียนรู้และฝึกทักษะเพิ่มเติมก่อน แล้วนำไปใช้เป็นยสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 29.04.2023

Yo
Yo
Written by: 29.04.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 29.04.2023

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ AR

นางสาวสกุลตลา
นางสาวสกุลตลา
Written by: 29.04.2023

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 29.04.2023

ไเแวทางการสอนARและการใข้โปรแกรมสื่อต่างๆในดารพัฒนาการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 29.04.2023

บัส
บัส
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจ

นางเพ็ญนภา
นางเพ็ญนภา
Written by: 29.04.2023

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 29.04.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 29.04.2023