‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
สนุกกับ AR ทำห้องเรียนให้มีชีวิต’
ระยะเวลา 120 นาที
การอบรม
- เป็นการแนะนำการใช้แอป Quiver ในการสร้างชั้นเรียน ผู้อบรมจะเห็นตัวอย่างการจัดการชั้นเรียน AR ด้วยแอปนี้ พร้อมทั้งได้ทดลองลงมือปฏิบัติ
อุปกรณ์
- อุปกรณ์สำหรับเข้า zoom
- อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแอป Quiver แยกจากอุปกรณ์เข้า zoom (ได้ทั้ง iOS และ Android)
- กระดาษสำหรับระบายสี (ไฟล์ จะส่งให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน เพื่อความประทับใจในกิจกรรม)
- เตรียมสีเพื่อระบายสี
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 29.04.2023

นางสาวอัญธิกา
นางสาวอัญธิกา
Written by: 29.04.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 29.04.2023

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 29.04.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 29.04.2023

นางนิภาจิตร
นางนิภาจิตร
Written by: 29.04.2023

สร้าง AR

ศิริรัตน์
ศิริรัตน์
Written by: 29.04.2023

ได้รู้จักแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง

GadeJa
GadeJa
Written by: 29.04.2023

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

add
add
Written by: 29.04.2023

น่าสนใจค่ะ แต่เวลาน้อย

ปัทมา
ปัทมา
Written by: 29.04.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 29.04.2023

ดีค่ะ

พจนาฎ
พจนาฎ
Written by: 29.04.2023

การโปรแกรมAci nove Classroo

รพีพร
รพีพร
Written by: 29.04.2023

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 29.04.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 29.04.2023