สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

ผ่านไปแล้ว
February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy
การนำ AR มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้แม้สิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน สามารถสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย AR มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่อย่างแท้จริงการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนก็จะก้าวตามทันโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง และประโยชน์สูงสุดก็จะตกที่ตัวผู้เรียนนั่นเอง
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปรัชญา
ปรัชญา
Written by: 25.02.2023

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 25.02.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 25.02.2023

Pongsak
Pongsak
Written by: 25.02.2023

ขอบคุณครับ

San Junior
San Junior
Written by: 25.02.2023

Matra
Matra
Written by: 25.02.2023

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 25.02.2023

ครบถ้วน ขอบพระคุณมากค่ะ

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 25.02.2023

แนวทางจัดการสอน

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 25.02.2023

จุดประกายในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนค่ะ

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 25.02.2023

ได้รับความรู้ค่ะ

JaZ
JaZ
Written by: 25.02.2023

มีความรู้AI นำมาใช้ประกอบการสอน

Ajsmittichai
Ajsmittichai
Written by: 25.02.2023

นุชรี
นุชรี
Written by: 25.02.2023

การทำสิ่งที่แปลกใหม่

เสงี่ยม
เสงี่ยม
Written by: 25.02.2023

การสร้างสื่อด้วย web ar

Xong
Xong
Written by: 25.02.2023

นำAIไปใช้ในกิจกรรม

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 25.02.2023

สุปราณี
สุปราณี
Written by: 25.02.2023

ได้รับความรู้การใช้ในการใช้แอป MYWEBARมีความสนุกและน่าสนใจมากค่ะ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ชอบมากค่ะ ขอบขอบคุณอาจารย์วิทยากรและทีมวานทุกคนค่ะ

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 25.02.2023

แนวคิดการสร้างสื่อ3D

วิยะดา
วิยะดา
Written by: 25.02.2023

สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 25.02.2023