สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

ผ่านไปแล้ว
February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy

การนำ AR มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้แม้สิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน สามารถสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย AR มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่อย่างแท้จริงการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนก็จะก้าวตามทันโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง และประโยชน์สูงสุดก็จะตกที่ตัวผู้เรียนนั่นเอง

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 25.02.2023

นพวรรณ
นพวรรณ
Written by: 25.02.2023

เป็นการจุดประกายให้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 25.02.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 25.02.2023

นางสาวจันทิมา
นางสาวจันทิมา
Written by: 25.02.2023

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 25.02.2023

ดีมากค่ะ

นางอำพรรัตน์
นางอำพรรัตน์
Written by: 25.02.2023