AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

Starfish Academy
Starfish Academy 1629 views • 1 ปีที่แล้ว
AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการศึกษา การสร้างบทเรียนหรือวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาและปรับตัวตามเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเรียนรู้ของนักเรียน 

CoSpaces เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาโดย Edm8ker เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนรู้จากภาพสามมิติหรือเกมในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย

การใช้งานแอปพลิเคชัน (Key applications) หลัก ๆ ของ CoSpaces มีดังนี้

1.นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition): Virtual Exhibition คือการสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้นของตนเองได้ด้วยการใส่ผลงานของนักเรียนลงไปเหมือนกับนิทรรศการ ไม่เพียงเท่านั้น ใน Virtual Exhibition ครูเองก็สามารถสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อใส่เนื้อหาการเรียนการสอนด้านในเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองได้อย่างง่ายดายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เช่น การอ่านหนังสือ

2.ห้องไขปริศนา (Escape room): ห้องไขปริศนาคือห้องสำหรับการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถลองเล่นกับแอปพลิเคชัน โดยการไขปริศนาหรือคำถามที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละห้อง เหมือนกับการเล่นเกมเพื่อให้ผ่านด่านในแต่ละด่าน 

3.การเล่าเรื่อง (Storytelling): ตัวช่วยที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการเล่าเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยภาพเคลื่อนไหวสามมิติ โดย Storytelling จะจำลองเหตุการณ์ และนักเรียนสามารถติดตามสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องราวได้ เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ซึ่ง Storytelling มีความเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้ทางด้านภาษามากที่สุด

4.การจำลองสถานการณ์ (Simulations): เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่ยังดำเนินอยู่ โดยนักเรียนสามารถสำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ได้ และเห็นการจำลองเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป

การสร้าง CoSpaces สามารถสร้างได้จากการอ้างอิงแบบฟอร์มที่อยู่ในแอปพลิเคชัน โดยการปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดจากรูปแบบตั้งต้นได้ตามใจชอบเพื่อให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ นอกจากนี้หากไม่ต้องการอ้างอิงจากแบบดั้งเดิม ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นสร้างเองได้ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเช่นกัน ในการสร้างแบบฟอร์มของตนเอง ผู้ใช้สามารถเพิ่มภาพ วิดีโอ หรือเสียงเข้าไปใน CoSpaces เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้

ไม่เพียงเท่านั้น นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันผ่านทางแอปพลิเคชัน CoSpaces ได้ โดยครูสามารถเชิญนักเรียนให้เข้าร่วม CoSpaces ผ่านการใส่รหัสที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียน รวมถึงการจัดกลุ่มนักเรียนในแอปพลิเคชัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้การทำงานกลุ่มร่วมกัน

เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น ทาง Eddy แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Edm8ker ได้จัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา อย่างเช่น โปสเตอร์ สไลด์ หรือแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ทางผู้ใช้ได้นำไปเป็นตัวอย่างการใช้งานได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า CoSpaces สามารถใช้เป็นตัวช่วยสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประโยชน์ โดยผู้ใช้จะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น การใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในห้องเรียน หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม CoSpaces จะช่วยดึงความสนใจนักเรียนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องไปกับยุคสมัยได้อย่างดี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างภาพยนตร์สั้น
Starfish Future Labz

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Future Labz
4764 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note

คอร์สเรียนนี้ จะเป็นการรวบรวมเทคนิค ในการออกแบบ Visual Note เพื่อการจัดรูปแบบเนื้อหา ให้ได้ประเด็น มีใจความที่อ่านง่ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6969 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55527 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
9694 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
438 views • 4 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management