5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

Starfish Academy
Starfish Academy 211 views • 28 วันที่แล้ว
5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ้นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา ลักษณะการคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยสามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาจากการจินตนาการ

ในห้องเรียน เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้กับคุณครูผ่านจากประสบการณ์ และในห้องเรียนเราจะพบว่าคุณครูสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้โดยผ่านการทำงาน ซึ่งคุณครูสามารถเสริมสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ได้ผ่าน 5 วิธีนี้

1. เน้นกิจกรรม ให้เกิดการระเบิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ โดยการวาดภาพด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เด็กคาดไม่ถึง หรือ จัดกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้ช่วยกันสร้างผลงานขึ้นมาด้วยตัวเอง หรือจะเป็นการช่วยกันแข่งขันผลงานต่าง ๆ เป็นกลุ่ม โดยให้เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนไอเดีย

2. เคารพความคิดเห็นของเด็ก ๆ ในการออกความคิดเห็น เช่น การระดมสมองที่ทุกไอเดีย ไม่ใช่ไอเดียที่แย่ พูดคุยในหัวข้อต่างๆ โดยเน้นไปที่การพูดคุย ระดมสมอง หรือ ตอบคำถาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เคารพซึ่งกันและกัน

3. พยายามหาแนวทางการจุดประกายที่แปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ อาจจะมีทั้งเรื่องที่ชอบ และไม่ชอบ แต่ทุกสิ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ และไม่มีอะไรถูกผิด ดังนั้นการได้ลองสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ดนตรี หรือมุมมองความคิดใหม่ๆ เปรียบเสมือนการเดินทางบนโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม

4. ประยุกต์ใช้สื่อการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยปกติแล้ว คุณครูอาจคุ้นเคยแค่เพียงกับสื่อการสอนในวิชาสามัญหลัก ๆ เช่น สื่อการสอนคณิตศาสตร์ หรือสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ แต่รู้ไหมคะว่านอกเหนือจากวิชาหลัก ๆ เหล่านั้นแล้ว ปัจจุบันชุมชนและสถาบันการเรียนรู้หลาย ๆ แห่งเช่น Starfish Labz ยังได้พัฒนาและมีสื่อการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ และตัวเด็ก ๆ เองด้วย อาทิ สื่อการสอน / คอร์สออนไลน์ “การออกแบบห้องเรียนที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์,” สื่อการสอน / คอร์สออนไลน์ “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิชาศึกษาอิสระ IS” ไปจนถึงสื่อการสอนเทคนิค “How to Play: กลเมล็ดพิชิตใจเด็ก” ที่บูรณาการเอาการเล่น หรือ Gamification เข้ามาช่วยในการจุดประกาย และบ่มเพาะทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบของเด็ก ๆ ไว้ในเพียงแค่เกม ๆ หนึ่งหรือเพียงแค่ในกิจกรรมเดียว สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่เพิ่งริเริ่ม ยังจับทางไม่ถูกหรือยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอย่างไรดี การค่อย ๆ เริ่มด้วยสื่อการสอนที่ใช่ ที่ได้รับการพัฒนา และถูกใช้งานมาแล้วถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญในการค่อย ๆ เริ่มต้นของเราอีกด้วยค่ะ 

ส่วนสำหรับคุณครูที่เป็นมือโปร แน่นอนว่าสื่อการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญ เป็นจุดที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง  ไม่ว่าการลงมือทำดังกล่าวจะหมายถึงเพียงแค่การพยายามอ่านและทำความเข้าใจใบงาน หรือการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะของพวกเขาก็ตาม

5. และที่สำคัญ อย่าลืมสุขภาพของเด็ก ๆ การที่จะริเริ่ม หรือสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ ต้องเริ่มจากสุขภาพที่แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ บางครั้งการพาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอกเพื่อเดินเล่น อาจจะให้แรงบันดาลใจใหม่ๆกับเด็กก็ได้

ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ต้องเริ่มจากการที่ผู้สอนเคารพในความคิดของพวกเขา และมอบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้กล้าที่จะแสดงความคิดและ เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาต่อไปในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
Starfish Future Labz

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
134 views • 5 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1489 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
206 views • 7 เดือนที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
2680 views • 7 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning