สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในวัยเรียนที่ครูและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ พร้อมนำไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ในด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ โรค และแนวทางการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีสุขภาพที่ดี

เรียนรู้เรื่อง สุขภาพและการเจริญเติบโต ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตมนุษย์ เด็กวัยเรียน ถือว่าเป็นรากฐานชีวิต ซึ่งครูและผู้ปกครองควรให้การดูแลและส่งเสริมด้านสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยได้อย่างเหมาะสม

Learning Outcomes

สุขภาพและการเจริญเติบโต

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

โรคและการป้องกันโรค

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับครูและผู้ปกครอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สุขภาพและการเจริญเติบโต

สุขภาพและการเจริญเติบโต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สุขภาพและการเจริญเติบโต
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
โรค และการป้องกัน

โรค และการป้องกัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรค และการป้องกัน
บทบาทครูและผู้ปกครอง

บทบาทครูและผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทครูและผู้ปกครอง