เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ กระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet

Starfish Academy
Starfish Academy 4260 views • 2 ปีที่แล้ว
เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ กระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet

การจัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ “เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบกระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วย Padlet เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมโดยใช้ Padlet และเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

สำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการกระตุ้นความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนและนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน

Padlet คือ หนึ่งในกระดานออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Application ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ IOS สำหรับแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนได้ หรือการตั้ง Topic หรือ Content เพื่อสร้างความสนใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของนักเรียน ครูสามารถบริหารจัดการในห้องเรียน การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน และสามารถสร้างสื่อการสอน ตลอดจนการรวบรวมผลงานของนักเรียนได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียม คือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็ปเล็ท สมาร์ทโฟน และ G-mail สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน Padlet

ขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Padlet 

1. ลงทะเบียนการใช้ผ่านทาง Application Padlet ผ่าน G-mail, Hotmail หรือระบบ IOS

2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่หน้าแรกของ Padlet

3. การสร้างบอร์ดของ Padlet สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่ม “สร้าง Padlet” จากหน้า Dashboard ระบบจะขึ้นหน้าจอให้เลือก Templates ในการสร้างรูปแบบกระดาน พร้อมทั้งการตั้งค่าบอร์ดดังนี้

- Title : หัวข้อ/ชื่อเรื่องสำหรับการอภิปราย

- Description : รายละเอียดของหัวข้อ

- ลักษณะการจัดเรียงโพสต์ของกระดาน ซึ่งมี 7 แบบ ได้แก่ Wall, Stream, Grid, Column, แผนที่, ผืนผ้าใบ และไทม์ไลน์

- พื้นหลังของบอร์ด

- การกำหนดสถานะของบอร์ด ความเป็นส่วนตัว ใส่รหัสผ่าน การแชร์ลิงค์ และการกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม

4. การใช้งานบอร์ดของ Padlet เมื่อทำการสร้างบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาโพสต์โดยการกดปุ่มเครื่องหมาย + โดยทุกคนสามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ ไฟล์งาน รูปถ่าย วิดีโอตามหัวข้อได้

จากการจัดกิจกรรม Workshop เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบกระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet ถือได้ว่า อยู่ในระดับที่น่าชื่นชมที่ครูสามารถสร้าง Padlet ได้ด้วยตนเอง และจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ รูปแบบการอบรมของ Starfish ที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ การสร้างสื่อผ่าน Padlet ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย สิ่งที่จะนำไปใช้ การนำรูปแบบที่ได้รับการอบรมไปพัฒนาสื่อการสอน ไม่ว่าจะในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ และการบันทึกวิดีโอ และสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในด้าน classcraft การซ้อนภาพที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Starfish Labz หรือเข้าร่วมกลุ่มติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : ครูคลับ

เสาวลักษณ์ ปิงชัยวงษ์ (โค้ชยิ้ม)

นักพัฒนาครู จากสถาบัน Starfish Academy

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9036 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”