การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Edmodo

Starfish Academy
Starfish Academy 10839 views • 2 ปีที่แล้ว
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Edmodo

Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศ ข่าวสารได้อย่างง่าย

Edmodo ยังมีความคล้ายคลึงกับ Facebook ตรงที่เราสามารถพูดคุย ให้ความคิดเห็น นักเรียนสามารถส่งงานทางออนไลน์ และครูสามารถกดถูกใจ แล้วให้ความคิดเห็นนั้นได้เลย อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มห้องของตนเอง โดยให้นักเรียนห้องนั้นส่งงานได้เลย เช่น นักเรียนห้องหนึ่งทำ Clip Video ขึ้นมาแต่ไม่อยากให้นักเรียนห้องอื่นเห็น ก็สามารถ Post ลงกลุ่มของตนเองได้

อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการที่รองรับ Edmodo 

สามารถทำงานกับอุปกรณ์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ window XP, Vita ,7 , 8 , Mac OS, ios, Android และอื่นๆ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (web browser) ได้ประเภทผู้ใช้งาน ลักษณะการทำงานของ Edmodo จะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

- Teacher Account สำหรับคุณครู

- Student Account สำหรับนักเรียน

- Parent Account สำหรับผู้ปกครอง

โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ในเว็บไซต์ www.edmodo.com

วิธีเริ่มต้นใช้งาน Edmodo

- สำหรับครูผู้สอน เปิดเว็บไซต์ Edmodo.com แล้วคลิกปุ่ม I’m Teacher เพื่อสร้างบัญชี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เมื่อสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าหลักของ Edmodo สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสร้าง Group ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

- สำหรับนักเรียน นักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะสร้างบัญชี Edmodo นั้นนักศึกษาจะต้องมีรหัสที่เรียกว่า Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จากคุณครู เมื่อนักศึกษามีรหัสดังกล่าวแล้ว จะสามารถเข้าเว็บ Edmodo.com ได้ และคลิกปุ่ม I’m student จากนี้นักศึกษาจะสามารถป้อนรหัส Group Code ที่ครูกำหนดให้ แล้วกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม Sign up

Edmodo มีประโยชน์มากมายในกระบวนการการเรียนรู้ สำหรับการสื่อสารและการอภิปรายสำหรับครูและ นักเรียน และยังอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ ครูสามารถจัดหาสื่อการสอนเช่นคำถามภาพถ่ายวิดีโอการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อำนวยความสะดวกให้ครูในการตั้งคำถามจากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนเหล่านี้เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซึ่ง Edmodo ใช้งานง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เสมือนเล่น Facebook จึงทำให้ห้องเรียนมีความน่าสนใจและเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก :  

intrend.trueid.net

www.edmodo.com

altitudetvm.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1444 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6024 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8731 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5007 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”