5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความสนุกสนานให้กับนักเรียนในชั้นเรียน

รายละเอียดคอร์ส

แนะวิธีการใช้ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ คือ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้การสอนอนนไลน์ให้นักเรียนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมกับครู และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อในการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาง่ายขึ้น

Learning Outcomes

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi

4 บทเรียน

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi

สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 538 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ