5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความสนุกสนานให้กับนักเรียนในชั้นเรียน

เรียนรู้เรื่อง จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนะวิธีการใช้ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ คือ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้การสอนอนนไลน์ให้นักเรียนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมกับครู และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อในการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาง่ายขึ้น

Learning Outcomes

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

จุดเด่นของ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์

จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

จัดการห้องเรียนง่ายๆ ด้วย Classroomscreen

เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

เปลี่ยนเนื้อหายากให้ง่ายด้วย HeyHi Whiteboard และ Idroo

สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi

สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วย Miro และ Whiteboard.fi