Zipgrade ตัวช่วยคุณครู ตรวจข้อสอบแบบปรนัย

Starfish Academy
Starfish Academy 6733 views • 2 ปีที่แล้ว
Zipgrade ตัวช่วยคุณครู ตรวจข้อสอบแบบปรนัย

Zipgrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัย ที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่น Exit tickets, Formative assessments หรือ ควิซ ทั่วไป โดย ZipGrade มีจุดเด่นหลายด้าน คือ ใช้ Smartphone หรือ Tablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ และยังสามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้ด้วย อีกทั้งยังมีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 วินาที ต่อ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย และในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถที่จะ Export ผลการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

การใช้งาน ZipGrade สามารถสมัครเข้าใช้งาน ZipGrade ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.zipgrade.com เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จากหน้าหลักมีเมนูการใช้งานประกอบไปด้วย      

     - Quizzes เมนูสำหรับการสร้างเฉลย

     - Classes เมนูสำหรับการสร้างห้องเรียนเพื่อรองรับข้อมูลผู้เรียน

     - Students เมนูสำหรับการสร้างข้อมูลผู้เรียน

     - Tags เมนูสำหรับการสร้างและติด tag 

     - Answer Sheets เมนูสำหรับเลือกดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ

     - More รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม (My Account, FAQ/Support, About Us, Pricing)

     - แสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งาน

     - แสดงข้อมูลกรณีต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบรายปี  

Zipgrade ช่วยให้ผู้สอนตรวจข้อสอบปรนัยได้เร็วขึ้น โดยขั้นตอนในการทำงานก็ไม่ยากเลยเพียงแค่สร้างห้องเรียน เพิ่มชื่อผู้เรียน และดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ สร้างเฉลยคำตอบหรือคีย์ (Key) สแกนกระดาษคำตอบ สุดท้ายคือการ Export ไฟล์สรุปผลคะแนน ผู้สอนก็สามารถทราบผลคะแนนของผู้เรียนได้ โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวลาและต้องมาทำผลทางสถิติอีก ZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้แอปพลิเคชัน ZipGrade ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องในเนื้อหาส่วน ผู้สอนก็จะสามารถนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และที่สำคัญผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และกลับไปพัฒนาในส่วนนั้นให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :  

www.scimath.org

www.zipgrade.com 

www.ets.kmutt.ac.th

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6460 ผู้เรียน

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
310 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
749 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน