Zipgrade ตัวช่วยคุณครู ตรวจข้อสอบแบบปรนัย

Starfish Academy
Starfish Academy 1158 views • 6 เดือนที่แล้ว
Zipgrade ตัวช่วยคุณครู ตรวจข้อสอบแบบปรนัย

Zipgrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัย ที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่น Exit tickets, Formative assessments หรือ ควิซ ทั่วไป โดย ZipGrade มีจุดเด่นหลายด้าน คือ ใช้ Smartphone หรือ Tablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ และยังสามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้ด้วย อีกทั้งยังมีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 วินาที ต่อ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย และในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถที่จะ Export ผลการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

การใช้งาน ZipGrade สามารถสมัครเข้าใช้งาน ZipGrade ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.zipgrade.com เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จากหน้าหลักมีเมนูการใช้งานประกอบไปด้วย      

     - Quizzes เมนูสำหรับการสร้างเฉลย

     - Classes เมนูสำหรับการสร้างห้องเรียนเพื่อรองรับข้อมูลผู้เรียน

     - Students เมนูสำหรับการสร้างข้อมูลผู้เรียน

     - Tags เมนูสำหรับการสร้างและติด tag 

     - Answer Sheets เมนูสำหรับเลือกดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ

     - More รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม (My Account, FAQ/Support, About Us, Pricing)

     - แสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งาน

     - แสดงข้อมูลกรณีต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบรายปี  

Zipgrade ช่วยให้ผู้สอนตรวจข้อสอบปรนัยได้เร็วขึ้น โดยขั้นตอนในการทำงานก็ไม่ยากเลยเพียงแค่สร้างห้องเรียน เพิ่มชื่อผู้เรียน และดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ สร้างเฉลยคำตอบหรือคีย์ (Key) สแกนกระดาษคำตอบ สุดท้ายคือการ Export ไฟล์สรุปผลคะแนน ผู้สอนก็สามารถทราบผลคะแนนของผู้เรียนได้ โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวลาและต้องมาทำผลทางสถิติอีก ZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้แอปพลิเคชัน ZipGrade ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องในเนื้อหาส่วน ผู้สอนก็จะสามารถนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และที่สำคัญผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และกลับไปพัฒนาในส่วนนั้นให้ดียิ่งขึ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  

www.scimath.org

www.zipgrade.com 

www.ets.kmutt.ac.th

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

บูรณาการ เทคนิคการสอน การประเมิน
การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1869 ผู้เรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
215 ผู้เรียน

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการตนเอง

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

เทคโนโลยี เทคนิคการสอน การประเมิน
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1894 ผู้เรียน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
943 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views 3 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
113 views 5 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1286 views 6 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”