"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริง

การเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะไรกันที่โรงเรียน และเอาสิ่งนั้นมาต่อยอดการเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านได้ เพราะกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเขาจะมีต้นแบบ ดังนั้น การที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สติปัญญาของตัวเองในการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดจากที่คุณครูสอนได้ จะเป็นต้นแบบการคิดของลูก สุดท้าย สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเป็นทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของลูกในอนาคตได้ เราจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับลูก และเราจะได้เข้าไปช่วยส่งเสริมต่อยอดได้ถูกจุด และมันจะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่อ ๆ ไปของลูกได้เป็นอย่างดี

สุดท้าย สิ่งที่คุณครูหรือผู้ปกครองควรจะต้องทำร่วมกัน คือ ในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันคือลูก คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสื่อสารกันตลอดว่าพฤติกรรมลูกเป็นอย่างไร และร่วมมือกันช่วยต่อยอดให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ดังนั้น ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามฐานสมรรถนะ แต่สิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำคือ การเชื่อมต่อโลกของโรงเรียน สู่โลกของความเป็นจริง สู่การใช้ชีวิตที่บ้านและสังคมที่เด็กอยู่ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เด็กก็จะสามารถปรับตัวได้

และไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูก็ต้องเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน คุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองมาเป็น Facilitator ให้กับเด็ก แต่ทั้งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ มีฐานความรักเดียวกัน คือความรักลูก หากเราอยู่บนฐานของความรักเดียวกัน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก เราจึงจำเป็นต้องให้ความสม่ำเสมอในการเป็นโค้ชที่ดีกับเขา เป็นพลังที่ดีที่สุดให้กับเขา ถ้าวันใดวันหนึ่ง เกิดสถานการณ์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะมีพื้นที่ปลอดภัย มีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับเขาได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันให้เด็ก ๆ มีความพร้อม มีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือให้กับเขาในการเผชิญในโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

1289 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่ ...

742 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

1462 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)